kon

71 363 58 75

604 674 840

biuro@domna5.pl

Przed zakupem projektu

 

1.    W Urzędzie Miasta lub Gminy - Wydział Architektury i Budownictwa należy złożyć wniosek o aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ).

2.    Należy zwrócić  się do zakładu gazowniczego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

3.    Ważne jest skompletowanie pozostałych dokumentów:
- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu
- wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich
- charakterystykę obiektu - obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce

4.    Po otrzymaniu wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy należy zwrócić się do geodety, który sporządzi dla danej działki mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.

5.    Zamów projekt zgodny z wypisem z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy. Sprawdzenie warunków zabudowy jest konieczne, ponieważ definiuje wytyczne, które musi spełniać nasz przyszły dom, m.in. kształt dachu, układ kalenicy, ilość kondygnacji, czy wysokość budynku.

6.    Po otrzymaniu dokumentacji projektowej w czterech egzemplarzach udaj się do uprawnionego projektanta, który wykona dla Ciebie adaptację zakupionej dokumentacji.

 
Pracownia Projektowa Dom na 5tkę!
Aleja Wiśniowa 33 53-137 Wrocław tel.: 71 363 58 75 kom.: 604 674 840 biuro@domna5.pl
Copyright @ domna5.pl 2011